Servicii pentru companii & corporatii

Care sunt atributiile noastre ca si Administrator a societatii/proiectului dvs?
Va enumeram cateva dintre ele fara insa la a ne limita sa:

 • conducem activitatea din compartimentele deja infiintate in cazul in care exista;
 • raspundem de evidenta contabila, financiara si de gestiune pe baza reglementarilor in vigoare prin parteneri abilitati;
 • elaboram fisa postului pentru personalul ce va fi angajat impreuna cu sefii compartimentelor;
 • raspundem de arhivarea documentelor: asiguram pastrarea in arhiva proprie, timp de 10 (zece) ani a tuturor registrelor de contabilitate si a documentelor justificative ce stau la baza inregistrarilor in contabilitate;
 • asiguram respectarea normelor emise de Ministerul Finantelor cu privire la intocmirea si utilizarea documentelor justificative pentru toate operatiunile patrimoniale si inregistrarea lor in contabilitate in perioada la care se refera ;
 • semnam documentele contabile
 • raspundem de relatia cu clientii societatii, de incasarile si platile necesare bunei functionari a societatii comunicand ori de cate ori i se solicita de catre asociati , evidentele legate de evolutia strategiei de dezvoltare a firmei;
 • prospectam piata cautand sa atragem noi clienti, tinem cont de oferta concurentei pe care trebuie permanent sa o aducem la cunostinta asociatilor;
 • avem drept de semnatura pe documentele justificative si in banca;
 • transmitem compartimentului de contabilitate lunar, toate informatiile necesare stabilirii corecte a drepturilor salariale ale personalului si pentru intocmirea raportarilor lunare;
 • efectuam operatiuni de incasari si plati (prin casierie sau prin virament), asiguram virarea incasarilor in contul si banca societatii, iar extrasele lunare se transmit la compartimentul de contabilitate;
 • organizam si asiguram exercitarea controlului financiar preventiv conform prevederilor legale in vigoare;
 • organizam inventarierea patrimoniului conform prevederilor legale in viguare;
 • raspundem de inregistrarea si miscarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, precum si de casarea acestora cu toate actiunile conexe (dezmembrare,valorificare,etc.)
 • formulam pentru uzul asociatilor observatii si propuneri de natura legislativa, metodologica, procedurala sau organizatorica.
 • examinam legalitatea, regularitatea si conformitatea operatiunilor, identificam risipa si gestiunea defectuasa si fraudele, iar pe aceste baze, propunem masuri pentru recuperarea pagubelor si sanctionarea celor vinovati, dupa caz.
 • respectam normele de protectia muncii si de sanatate potrivit reglementarilor in vigoare avand grija ca si angajatii societatii sa o faca;
 • respectam Regulamentul de Ordine Interioara si Regulamentul de Functionare al societatii, aducandu-l si la cunostinta personalului din subordine,
 • raspundem de intocmirea corecta a sarcinilor,
 • pastram confidentialitatea datelor la care avem acces;
 • rezolvam si alte sarcini care cad in sfera sa de activitate, trasate de asociati sau colaboratori angajati ai societatii,
 • reprezentam societatea pe plan local in relatia cu institutii publice locale si cu terti;
 • actualizarea atributiilor se va face in functie de modificarile organizatorice legislative care apar,
 • emitem decizii cu privire la buna desfasurare a activitatii din unitate.